لکه گیری نوار های حفاری سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،لکه گیری نوار های حفاری از میدان فرهنگیان آغاز و تا اتمام محل های حفاری توسط واحد خدمات شهری شهرداری جاجرم ادامه دارد .