چمن کاری و اجرای فضای سبز میدان علم و صنعت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ، چمن کاری و اجرای فضای سبز در میدان علم و صنعت توسط واحد فضای سبز شهرداری جاجرم در حال انجام است.