تداوم فعالیت واحد عمران شهرداری جاجرم در بلوار امام خمینی ره

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،جدول گذاری بلوار به همت واحد عمران شهرداری در حال انجام است .