پیاده رو سازی خیابان رسالت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،با هدف تسهیل تردد عابرین پیاده، پیاده روسازی خیابان رسالت توسط واحد عمران شهرداری جاجرم آغاز شد