با هدف رفاه حال دانشجویان صورت گرفت;

نصب ایستگاه واحد مینی بوس شهری در ورودی دانشگاه آزاد اسلامی جاجرم به همت واحد خدمات شهری شهرداری