تعویض لوازم فرسوده بازی بوستان ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ، در راستای رفاه حال شهروندان و شور نشاط اجتماعی لوازم بازی فرسوده بوستان ها تعویض شد.