گام های پایانی عملیات عمرانی در میدان علم و صنعت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ، آخرین اقدامات عمرانی در میدان علم و صنعت تا اتمام پروژه توسط واحد عمران شهرداری جاجرم در حال انجام است.