پیگیری های اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص توسعه و‌اعتلای بیش از پیش شهر و شهرستان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،اعضای شورای اسلامی شهر جاجرم در دیدار با فرماندار شهرستان علی رقم ارائه گزارش از فعالیت های مجموعه مدیریت شهری در سال ۱۴۰۲ از برنامه های پیش رو در سال جدیدخبر داده و اذعان داشتند: مجموعه شورای اسلامی شهر همگام با فرمانداری شهرستان درراستای توسعه و‌اعتلای بیش از پیش شهرو شهرستان جاجرم اعلام آمادگی میکند.

رییس شورای اسلامی شهر جاجرم در این دیدار با اشاره به آخرین وضعیت میزان پیشرفت پروژه جاده میامی_جاجرم_سنخواست_بجنورد اظهارکرد: شورای اسلامی شهر جاجرم همچون گذشته آمادگی خود را به منظور پیگیری های لازم در سطح ملی و استانی در خصوص این پروژه اعلام می دارد و لازم به ذکر است که پروژه مذکور به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم این منطقه می باشد.

ابراهیم اخوان افزود: به سرانجام رسیدن این محور که موجب کاهش مسافت سفراز مرکز کشور به مرکزاستان میشود و همچنین سفری ایمن را برای مسافران عبوری ‌و همشهریان به ارمغان می آورد، به‌عنوان یکی از الویت های مجموعه شورای اسلامی‌شهر‌جاجرم همواره مورد تاکید بوده و در ادامه نیز پیگیر این مطالبه مردمی خواهیم بود.