شورای اسلامی شهر جاجرم ،برای دومین سال متوالی، شورای برتر استان شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ، به مناسب ۹ اردیبهشت ماه روز ملی شوراها، در مراسمی با حضور نمایندگان مجلس، مهندس چمران رییس شورای اسلامی کلانشهر تهران، مسئولین استانی، فرمانداران، مدیران دستگاه های اجرایی و کلیه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان خراسان شمالی از شوراهای برتر استان خراسان شمالی تقدیر شد .