تحقق صد درصدی بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری در ۹ ماهه ابتدایی سال و پیشنهاد و تصویب متمم بودجه ۵۸۰ میلیارد ریالی شهرداری برای ۳ ماهه انتهایی سال

شهردار جاجرم گفت: دراقدامی کم سابقه درشهرداری جاجرم پس ازافزایش صد درصدی منابع پیش بینی شده درآمدی در بودجه سال ۱۴۰۲ به نسبت سال گذشته(از ۲۴۰ میلیارد به ۴۸۰ میلیارد ریال) با تلاش معاونین، مدیران و همکاران شهرداری جاجرم و همراهی و حمایت  مجموعه شورای اسلامی شهر بودجه ۴۸۰ میلیارد ریالی پیش بینی شده در کمتر از ۱۰ ماه ابتدایی سال به صورت صد درصدی محقق شد.

محمد ایزدی،شهردار جاجرم با اعلام این خبر اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۲شهرداری در ۹ ماهه ابتدایی سال تحقق صد درصدی داشته و متمم بودجه ۵۸۰ میلیارد ریالی برای ۳ ماهه انتهایی سال نیز به مجموعه شورای شهر پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت.

وی گفت:این مسئله نه ازطریق افزایش منابع عوارضی و تحمیل بار هزینه به شهروندان بلکه با همدلی و همراهی شهروندان و اعتماد آنان به مجموعه مدیریت شهری و ساخت و ساز و سرمایه گذاری در شهر جاجرم و همچنین از طریق افزایش و ایجاد منابع درآمدی پایدار و بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری شهر جاجرم محقق شده است .

ایزدی افزود: با توجه به ظرفیت ایجاد شده در سه ماهه پایانی سال نیز متمم بودجه ۵۸۰ میلیارد ریالی (افزایش ۲۰ درصدی منابع پیش بینی شده) تا پایان سال و در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار گرفت.
هرداری با متمم کاری و مالی تدوین شده و تقویم کاری پیش بینی شده گام بلند و جدی دیگری جهت  ایجاد فضای شهری متفاوت جهت استقبالی متفاوت تر و بهتر از هر سال، از نوروز ۱۴۰۳ و ماه مبارک رمضان ارایه و اجرای برنامه ها و خدمات شهری متوازن و کیفی در نقاط مختلف شهرو همچنین حرکت مدون و برنامه ریزی شده برای طرح ریزی سال آینده مجموعه شهرداری را در دستور کار خود قرار داده است.

ایزدی ادامه داد: به همین منظور ضمن تشکراز تلاش های جهادی صورت گرفته توسط همه همکاران ستادی واجرایی،کارگروه های مختلفی جهت بهره وری بیشتر مجموعه در اسفند ماه پیش رو پیش بینی و با تفویض اختیار بیشتر و هدفمند به تصمیم گیرندگان این کارگروه ها برنامه های ویژه ای تا پایان سال در شهر جاجرم اجرایی خواهد شد.