نامگذاری سایت نهضت ملی مسکن جاجرم به مساحت ۲۱۸ هکتار به نام آیت الله شهید رئیسی

شهردار جاجرم در این آئین ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت گفت: با تصویب مجموعه شورای اسلامی شهر و کمیته نامگذاری معابر فاز های ۱ و ۲ و ۳ سایت نهضت ملی مسکن جاجرم به مساحت ۲۱۸ هکتار به  نام حضرت آیت الله شهید، دکتر  سید ابراهیم رئیسی نام گذاری شد.

محمد ایزدی افزود:  به پاس زنده نگه داشتن تلاش های جهادی و اقدامات ارزنده حضرت آیت الله شهید  رئیسی و دولت مردمی ایشان در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رفع محرومیت از چهره مناطق کمتر برخوردار ، علی الخصوص  پایه گذاری طرح نهضت ملی مسکن و اقدامات بی مثال در حوزه زمین و مسکن و همچنین گرامی داشتن یاد و خاطر ایشان و همه شهدای خدمت و همچنین تداوم مشی و منش  بی نظیر این بزرگواران درجلسه کمیته نامگذاری،  معابر و میادین محدوده فاز های یک و دو و سه  سایت نهضت ملی مسکن  به مساحت ۲۱۸ هکتار به نام و یاد خادم الرضا،حضرت آیت الله دکتر شهید سید ابراهیم رئیسی  مزین و نامگذاری شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرو شهرداری  جاجرم ، به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای شهر به پاس خدمات آیت الله شهید ابراهیم رئیسی فاز های سایت نهضت ملی مسکن جاجرم به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شد.