جلسه شورای اداری شهرداری جاجرم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرو شهرداری جلسه شورای اداری شهرداری جاجرم به ریاست محمد ایزدی برگزار شد
شهردار جاجرم ابتدا ضمن تقدیراز عملکرد قابل قبول همکاران اجرایی و امدادی دربارش هاو بحران اخیر وتبریک روز جهانی کارگرخدمت مجموعه کارگری سازمان و بررسی دستورکارجلسه وپیگیری مصوبات جلسه قبل بااشاره به اینکه نیاز هست تا بازگشت به وضع مطلوب شهر همه دوایر اهتمام ویژه در نظافت و آرایش فضاهای شهری داشته باشند گفت: تمام مرخصی ها وماموریت ها تا بازگشت چهره شهر به شکل قبل لغو شده است
محمد ایزدی افزود :با توجه به شرایط موجود و بارندگی چند روز گذشته  برای خدمات رسانی هر چه بهتر تمامی مرخصی ها و ماموریت ها تا بازگشت شهر به چهره قبلی لغو خواهد شد
وی تصریح کرد :اجرای طرح ارتقا  کیفی سیما  و منظر شهر با ساماندهی تابلو ها،سایه بان ها،و تاسیسات شهری  و رفع سد معابر در دستور کار شهرداری جاجرم قرار گرفت و واحد های خدمات شهر و امور صنفی مسئول اجرلی طرح شدند