نتایج

1402 مرداد 1

تحقق شهر و شهرداری هوشمند به زودی در جاجرم

شهرداری جاجرم در مسیر هوشمند سازی و و راه انداز...

1402 مرداد 5

با هدف بهبود سیما و منظر شهر جاجرم صورت گرفت

اجرای طرح انضباط شهری ورفع زواید بصری شهری با ه...

1402 مرداد 23

آغاز فرایند ممیزی و شناسایی منازل فاقد پلاک و پلاک گذاری منازل فاقد پلاک سطح شهر جاجرم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهروشهرداری ج...

1402 شهریور 7

آیین افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های عمرانی شهرداری جاجرم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری...

1402 مهر 4

راه اندازی واحد پایش تصویر شهری جاجرم

با هدف ارتقا امنیت وانضباط شهری و همچنین کنترل...

1402 آبان 2

ارائه خدمات شهری در مسکن مهر جاجرم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری...