نتایج

1401 آبان 19

انتصاب

انتصاب جناب آقای ایزدی به عنوان دبیر ستاد باز آ...

1401 اسفند 16

احداث بوستان یاد بود در جاجرم

همزمان با 15 اسفند ماه روز درختکاری بوس...

1402 فروردین 7

کارگاه تولید قطعات بتنی در آستانه بهره برداری

شمارش معکوس برای خدمتی ماندگار

1402 فروردین 7

دستاورد های شهرداری جاجرم

اقدامات شاخص شهرداری جاجرم

به گزارش ر...

1402 فروردین 7

دیداررئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان با شهردار جاجرم

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان و جمعی از...

1402 فروردین 7

دیدار جمعی از معتمدین شهر با شهردار جاجرم

حضور جمعی از معتمدین و متنفذین شهرستان جاجرم در...

1402 فروردین 7

دیدار گروه های مردمی با شهردار جاجرم

دیدار گروه های مردمی بامحمد ایزدی شهردار جاجرم...

1402 فروردین 8

گنجینه های پنهان گردشگری جاجرم

در گفتگو با رئیس شورای اسلامی شهر جاجرم مطرح شد...

1 2 3 4 5